Dao thái thịt 041007194

+ Kích thước: 10″” 300mm

Danh mục: