Dao Lóc Thợ Săn T1111 BE716D109

+ Kích thước: 13×34.5cm

+ Chất liệu: Cán gỗ & Inox

Danh mục: