Dao Chặt Xương Cán Gỗ 040907004

+ Chất liệu: Thép + cán gỗ

+ Kích thước: số 2

Danh mục: