Dao cắt thịt BE716D104

+ Kích thước: 12″” 300mm

Danh mục: