Dao cắt bột cán gỗ BA810D05

+ Kích thước: 150x110mm

+ Chất liệu: inox