Dao bằm Thợ Săn BE716D114

+ Kích thước: 10×32.5cm

+ Chất liệu: Cán gỗ & Inox

Danh mục: