Dao Bằm Cán Gõ 040907003

+ Chất liệu: Thép + cán gỗ

+ Kích thước: số 1, 2

Danh mục: