Đá mài dao BE190109

+ Kích thước: 207x66xH34mm

+ Chất liệu: đá

Danh mục: