Cột phân cách  YG

+ Kích thước:

    • Ø320*910mm
    • Ø320*910mm
    • Ø340*910mm

+ Dây dài 1,6m; 3m; 5m

+ Chất liệu: inox

Danh mục: