Chén inox 2 lớp xoắn

+ Kích thước: 12cm

Danh mục: