Chảo chiên chống dính BE716D76

+ Kích thước:

  • φ180×(H)40mm
  • φ200×(H)40mm
  • φ220×(H)41mm
  • φ240×(H)45mm
  • φ260×(H)47mm
  • φ280×(H)48mm
  • φ300×(H)49mm
  • φ320×(H)50mm
Danh mục: