Chảo chiên BE716D78

+ Kích thước: φ300mm

Danh mục: