Cây nối dài VS67D07

    Thông tin chi tiết sản phẩm

    + Kích thước: 2.4m, 3.6m, 4.5m, 6.0m, 9.0m

    + Chất liệu: đang cập nhật

    Mã: VS67D07