Cây gạt nước thẳng VS67D10

    Thông tin chi tiết sản phẩm

    + Kích thước: 18x45cm, 22x55cm, 30x75cm

    + Chất liệu: đang cập nhật

    Mã: VS67D10