Cây để thực đơn PT28

    Cây để thực đơn PT28

    + Kích thước: 28cm

    + Chất liệu: inox

    Mã: PT28