Cây để bàn không hút thuốc PT15

    Cây để bàn không hút thuốc PT15

    + Kích thước: 15cm

    + Chất liệu: inox

    Mã: PT15