Cắt bột tam giác BA810D07

    Cắt bột tam giác BA810D07

    + Kích thước: 110x110mm

    + Chất liệu: inox

    Mã: BA810D07