Cắt bột chữ nhật BA810D08

    Cắt bột chữ nhật BA810D08

    + Kích thước: 110x76mm

    + Chất liệu: inox

    Mã: BA810D08