Cắt bột 5 bánh răng BA810D06

+ Kích thước: 5 bánh răng

+ Chất liệu: inox