Ca đong QB7075002

+ Kích thước:

    • 95mm x Ø 75mm
    • 115mm x Ø95mm
    • 145mm x Ø105mm
    • 210mm x Ø130mm

+ Chất liệu: Nhựa cao cấp

Danh mục: