Bục sân khấu di động PT21B12

+ Kích thước:

    • (L)2440x(W)1220x(H)410-(H)610mm
    • (L)2000x(W)1000x(H)300mm
    • (L)2440x(W)1800x(H)410-(H)610mm

+ Chất liệu: Sắt sơn bông, thảm màu tùy chọn, sàn gỗ ghép

+ Ghi chú: Khi gấp gọn lại 4 bánh xe di chuyển tiếp xúc mới mặt đất, di chuyển rất thuận lợi