Bục phát biểu PT-NMBPB11

Thông số kỹ thuật

Kích thước: 680*350*1130 mm

Chất liệu: gỗ gụ