Bục phát biểu hội nghị PT-NMBPB10

Thông số kỹ thuật

Kích thước: 510*570*1200 mm

Chất liệu: inox, gỗ