Bục phát biểu gỗ E-008

+ Kích thước: 680*350*1130mm

+ Chất liệu: gỗ gụ

Danh mục: