Bục phát biểu E-008B

    Thông tin chi tiết sản phẩm

    Kích thước: 680*350*1130 mm

    Chất liệu: gỗ gụ

    Mã: E-008B