Bục menu có đèn PT009004

+ Kích thước: (L)520x(W)420x(H)1270mm

+ Chất liệu:

Danh mục: