Bộ khuôn cắt bột không ngấn 12 món BA810D14-1

    Bộ khuôn cắt bột không ngấn 12 món BA810D14-1

    + Kích thước: 295×175mm

    + Chất liệu:

    Mã: BA810D14-1