Bộ khuôn cắt bột không ngấn 12 món BA810D14-1

+ Kích thước: 295×175mm

+ Chất liệu: