Bộ khuôn cắt bột có ngấn 12 món BA810D14

+ Kích thước: 12 món

+ Chất liệu: