Bìa kẹp bill thu tiền PN41B02

    Thông tin chi tiết sản phẩm

    + Kích thước: 120x200mm

    + Chất liệu: Da

    Mã: PN41B02