Bếp Âu 6 Họng RBT 6-G-DT

Thương hiệu: New World

Model: RBT-6

Kích thước: 1050×700×(350+100)mm

trước 3*8KW + sau 3*6KW

NPT 3/4″

Danh mục: