Bảng thông tin thực đơn TSD-030

+ Kích thước:560*310*1180mm

+ Chất liệu: inox