Bảng thông tin thực đơn TS13B06

+ Kích thước: (L)430x(W)340x(H)1390mm

+ Chất liệu: inox