Bảng thông tin thực đơn TS-23A

Kích thước: 600x500x1300mm

Chất liệu:  inox + gỗ