Bảng thông tin menu TS13B05

+ Kích thước: (L)450x(W)320x(H)1230mm

+ Chất liệu: inox