Bảng thông tin (cột phân cách) N3-BTTLGP

+ Kích thước: (L)315x(W)225x(H)385mm

+ Chất liệu: inox

Danh mục: