Bảng thông tin (cột phân cách) N3-BTTLGP

    Bảng thông tin (cột phân cách) N3-BTTLGP

    + Kích thước: (L)315x(W)225x(H)385mm

    + Chất liệu: inox

    Mã: N3-BTTLGP