Bảng thông tin B92

+ Kích thước: 40*30*115mm

+ Bề mặt :35*47