Bảng quảng cáo BQ4

+ Kích thước:50*43*165mm

+ Bề mặt:50*70 mm