Bảng quảng cáo BQ3

+ Kích thước:58*43*120mm

+ Bề mặt:  48*66 mm