Bảng quảng cáo BQ2

+ Kích thước: 85*48*185  mm

+ Bề mặt: 81.5*180 mm