Bảng để menu TS13B02        

+ Kích thước: (L)770x(W)580x(H)1380mm

+ Chất liệu: inox