Bảng Chỉ Dẫn TSD-031

+ Kích thước: 300x420x

+ Chất liệu: inox