Bảng Chỉ Dẫn D-023

+ Kích thước: 890*660*1380mm

+ Chất liệu: inox