Bảng a4 trên trụ phân cách TS12C10

    Bảng a4 trên trụ phân cách TS12C10

    + Kích thước: (L)230x(W)76x(H)470mm

    + Chất liệu: Sắt sơn đen

    Lưu ý: Giá đã bao gồm 2 tấm mica

    Mã: TS12C10