Bảng a4 trên trụ phân cách TS12C10

+ Kích thước: (L)230x(W)76x(H)470mm

+ Chất liệu: Sắt sơn đen

Lưu ý: Giá đã bao gồm 2 tấm mica